دستگاه لیزر ربذر مغربی S1

دستگاه ایران روتک لیزر لیزر مغربی

دستورها ضروری :
منشأ آن نواحی مرکزی و جنوبی ایالات متحده است . شـامل 125 گـونه یک سـاله , دو سـاله و چندسـاله است . برگ های آن نیزه ای شکل , دستگاه لیزر ها معطر و به رنگ های سفید , رنگ زرد یا صورتی , فنجانی و گاهی شیپوری شکل می‌باشند و به طور منفرد و جانبی یا روی خوشه های انتهایی تشکیل میگردند . به‌تدریج دستگاه لیزر ها در غروب یا این که شب باز شده و در روز پژمرده می گردد . با کاشت بذر در پائیز , در خرداد ماه به دستگاه لیزر میرود . مقاوم به سرما , نیاز به خاک با زه کشی عالی داشته و می بایست در محل آفتابی کشت شود .
با بذر , تقسیم بوته و قلمه قابل ارتقا است . بذر گونه های یک ساله و چندساله در اوایل بهار و گونه های دو ساله در اوایل فصل تابستان در شاسی سرد کاشته می شود . بذر گونه های یک ساله و دو ساله در پائیز در محل اساسی کشت می‌شود . تقسیم بوته در اوایل بهار انجام می‌شود . قلمه چوب قابل انعطاف انواع چندساله از شاخساره های فارغ از دستگاه لیزر در آخرها بهار تا اواسط فصل‌تابستان گرفته می گردد .
بذر دستگاه لیزر مغربی
بذر دستگاه لیزر مغربی

برای کاشت آغاز کود نماید رها شونده در چهره رغبت در تابستان به خاک خویش اضافه کنید تا در زمان فصل رشد نیازهای کودی این گیاه برطرف بگردد , در فصل‌پاییز مقداری ماسه یا خاک نباتی به خاک بیش تر فرمائید و زمین را به خیر بیل زده و با پشت بیل کلوخه ها را صاف و ماسه و خاک را همگن کرده , تمام محل کاشت را با سم دیازینون و قارچکش برای خودداری از ورود مورچه و دیگر آفات و بیماری ها سمپاشی نمایید . این محصول برای مساحت 5 متر مربع ساخت شده‌است , تمام بذر را روی زمین پاشیده و در انتها یک لایه نازک کود گاوی سرند شده روی خاک الک فرمائید . در نوبت اولیه صبح ها به طور روزانه با آبپاش زمین را طوری آبیاری فرمائید که کود الک شده جابجا نشده و در فیض بذر جابجا نشود , که در غیر این شکل بذر جوانه نخواهد زد . بسته به بذر کاشته شد میان 5 الی 10 روز جوانه زنی را شاهد خواهید بود , و دراین دوره برای پرهیز از غلط دریافت کردن نشا سبز شده با علوفه ی هرز از علف کشی خودداری کنید . بعد از 4 صفحه شدن نشا , مبادرت به علف کشی کرده و دقت بفرمایید که با علف کش های همگانی سمپاشی نکنید . به مرور شاهد یک باغچه ی خوش دستگاه لیزر و لبریز دستگاه لیزر خواهید بود .

تولید ها دارای ربط
شب عطر بنفش
بذر دستگاه لیزر شب رایحه بنفش F1
3 , 000 تومان
کلم زینتی
بذر کلم زینتی صورتی F1
3 , 000 تومان
تاج خروس هرمی
بذر دستگاه لیزر تاج خروس هرمی S1
3 , 000 تومان